Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2012

Sejarah Ninik Demang Sakti Dan Bujang Agung

Makam/Petilasan Ninek Demong Sakti bekas Lokasi Lubuk  Pirung Bulan, Dusun Baru Siulak

 Batu Megalitik dalam Makam/Petilasan Demong Sakti


Siulak Panjang adalah Kawasan ada tigo luhah tanah sekudung. Menurut tambo tambo adat sebelum bernama Siulak panjang kawasan ini bernama Pulau Panjang karena berada di sepanjang pinggiran Sungai Batang Merao. Pada Waktu ini lah Wilayah ini di kuasai oleh Ninik Sutan Kalimbuk Dengan adiknya Salih Kcik Serintan Jenun
     1. Kisah Sutan Kalimbuk Dan Ninik Demang
Sultan Kalimbuk adalah seorang yang kaya raya dan juga amat sakti.beliau mempunyai burung peliharaan yang bernama Burung Limbuk Putih Di mana burung inilah yaang akan mengobati beliau ketika sakit. Adapun burung ini bersarang Di puncak bubungan rumah Beliau. Tersebutlah Ninik demang dan pasukan beliau mencari Emas sebanyak nya untuk menebus anak Raja beliau yang di tawan oleh raja palembang. maka terdengarlah berita tentang sutan kalimbuk. Maka pergilah ninik demang menuju  lubuk Pirung Bulan…

Silsilah Dan Asal Usul Semurup

Sekilas Sejarah Perkembangan Islam di Kerinci

Oleh: Hafiful Hadi Sunliensyar

A. Masuknya Islam Ke Wilayah Kerinci

Agama Islam telah  masuk ke kawasan Kerinci sekitar  abad ke  14 M, hal ini dapat dilihat di dalam naskah Undang-undang Tanjung Tanah. Walaupun naskah undang-undang tersebut berasal dari Kerajaan Dharmasraya-Malayupura yang rajanya saat itu penganut Budha Tantrayana, namun sang raja mengirim seorang Khoja (Khwaja) sebagai diplomatnya dalam menjalin hubungan dengan para  Dipati di Silunjur Bhumi Kerinci. Pendakwah itu bernama "Kuja (Khwaja/Khoja) Ali Dipati" sebagaimana yang tertulis dalam naskah (Kozok, 2006).  Khoja atau Khawaja yang dalam tradisi Islam di India maupun Persia merupakan panggilan untuk seorang pendakwah beraliran Tasawuf/Thariqah. Dalam historiografi tradisional 'Kuja Ali Dipati' bahkan tidak diketahui dan tidak pernah disebut sebagai leluhur orang Kerinci, sebaliknya historiografi tradisional tersebut menyebut  enam orang ulama sebagai penyebar Islam di Kerinci pada periode abad 13…

Suku Kerinci

Suku Kerinci