Senin, 19 Mei 2014

Undang yang Empat ( Undang-Undang yang berlaku di Kerinci Abad 17- 20 M

Masihkah berlaku? UU yang telah Usang dimakan Zaman,
ternyata lekang karena panas dan lapuk Karena Hujan,,,,

Undang2 yang Empat
1. Undang2 Luak
2. Undang2 Negeri
3. Undang2 Urang Dalam Negeri

4. Undang2 Yang Duo Puluh
Undang yang duo Puluh terbagi dua
1. Undang2 Yang Selapan
2. Undang2 yang duo Bleh

Undang2 yang Selapan terbagi duo
1. Undang2 empat didarat yaitu
Pua manyarungkuk
Lalang Manyarumun
Sepah Manambun
Reban batakuk
Anaknya Undang samun yang empat yaitu:
Samun Sidudun Duman
Samun Sibujang Duman
Samun SiMenti Duman
Samun Sigajah Duman
2. Undang2 empat diair yaitu
Layang2 manyapu Buih
lapang Sipangileh
Bruk Gedang Sipaninjau
Bujuk Peremban Batang
- Anak undang2 empat diair yaitu :
Bajamban Bajambun Aro
Tapian bapaga Malu
Padang Bapaga baso
Tebing Balingkek Dingan Undang
Lawannya Empat :
-Empat yang tinggal di Luar Negeri yaitu:
Siujek mulepi Air
Gunjing ditengah Koto
Hasut
Fitnah
-Empat Masuk dalam Negeri yaitu:
Parit babenteng dingan Pusko
Laman Busepai dengan adat
Rumah Gedang Busendi batu
Adat Busendi Bahaluan

Undang Undang Yang Duo Bleh
Terbagi Duo
1. Undang yang enam dahulu
2. Undang yang enam Kemudian

1. Undang2 Yang enam Dahulu
Menunjukkan Hukum Tuduh
Tuduh2 Uhang Ka ileng
Tampo2 Uhang kamalin
Sebab Anting Jatuh enggang tirebang
Sebab Gurun layu Gajah Nempuh
Lawannya Enam yaitu:
Uhang jalan bagageh gageh
Uhang Jalan Bagesak gesak
Dibao Pikat
Dibao Langau
Kno Isik Kno Anyang
Ado Uhang Mao Burito

2. Undang2 enam Kemudian
Menunjukkan Jalan cimo
Mako datang Sirangkeh kuning Siruncing Tanduk
cundung mato uhang banyak
ngepitnyo idak nyunjungnyo idak
Dunsanak idak Sudaro Bukan
uhang ado kahilangan
nyo ado nempuh situ
Taburunyo idak tikejanyo idak tasubok nyo idak, takurungnyo idak, taikek nyo idak taregapnyo idak
Harusnyo Kno Hukum menurut Undang yang biaso
Lawannya enam yaitu :
Uhang maling Mati diparanteh
Musang dapat gunggungnyo dapat
Takurung mati
Ado tando nya barautang
Kabayeng
Karambullah
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: