Minggu, 04 Agustus 2013

Luhah Depati Intan Siulak Mukai


 
 LUHAH DEPATI INTAN Di Siulak Mukai

Siulak Mukai Kelebu Yang lima,Enam dengan Koto Beringin Luhah Jagung Merajo Indah Sungai Langit Depati Marajo.
A. Depati Intan Tengah Padang Tuo Tudung Negeri Di Koto Jiwa Mukai Mudik
Kelebu beliau Tigo Pulo
Depati Intan Tengah Padang
Depati Intan Tanah Mataram
Depati Intan Kualo Jambi
Permenti nya Rajo Liko

B. Depati Intan Kumbalo Bumi Kum Segalo Bumi Rajo
Kelebu Beliau Tigo Pulo
Depati Intan Kumbalo Sri
Depati Intan Kumbalo Bumi
Depati Intan Alam Pangku
 Permenti nyA Rajo Indah

C. Depati Intan Pagar Bumi Jati
Kelebu beliau 3 pulo
 • Depati Intan Pagar Bumi Jati alam batuah
 • Depati Intan Susun Negeri 
 • Depati Intan Nyalo Negeri 
D. Depati Intan Maro Masumai Di Mukai Tengah 
di dusun Mukai Tengah Kelebu Depati Intan Maro Masumai bergabung dengan dua Kelebu lain, inilah yang membentuk dusun Mukai Tengah. 
            1. Depati Intan Maro Masumai
     Permenti nyo Rajo Penghulu
2. Depati Sengado, Tigo Perut : 
 • Depati Sengado jahit negeri
 • Depati Sengado dinding negeri 
 • Depati Sengado  puncak negeri
                  Permentinya Rajo Sulah, Kelebu yang empat
 •     Sulah Kudrat
 •     Sulah Putih
 •     Sulah Panjang Belang
 •     Sulah Besar
         
           3. Depati Penawar
               Permenti Beliau Rajo Kemulu,
               Rajo Kemulu kelebu Yang tigo :
 •            Rajo Kemulu bandar kayo
 •            Rajo Kemulu tuo
 •            Rajo Kemulu Putih

F. Depati Paduko Rajo Di Mukai Hilir
    Kelebu Yang Tigo
 • Depati Paduko Rajo Permenjati Hampar Pusako
 • Depati Paduko Rajo Permendani Hampa Pusako
 • Depati Paduko Rajo  Tiang Setio
   Permentinya  Datuk, Kelebu Yang tigo
 • Datuk Agung Penghulu
 • Datuk Dewo Nyato
 • Datuk Menti
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: